hemsjö
3

Kommun: Alingsås kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Bodil lindh lindh

Redovisade uppgifter