Maria Montessoriskolan
3

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Emma Tomasson

Redovisade uppgifter