Nyarpsskolan
2N

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 44 st

Pedagogens namn: Malin Johansson

Redovisade uppgifter