Backegårdsskolan
2E

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Victoria Dellgård Brännudd

Redovisade uppgifter