Skärgårdsskolan
2D

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Sara Hansson

Redovisade uppgifter