Skärgårdsskolan
2D

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Jennie Strömsten

Redovisade uppgifter

"Alla i klassen fick göra ett förslag till tävlingen, därefter gjordes en sluten omröstning där dessa tre förslag vann! "

"Vi skickade hem papperet där eleverna skulle redovisa antal förbrukade och återvunna dryckeskartonger. Efter två veckor så samlade vi in dessa och sammanställde dem. "