Skärgårdsskolan
2D

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Jennie Strömsten

Redovisade uppgifter