Kalmarsundsskolan
2D

Kommun: Kalmar kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Anna Sandström

Redovisade uppgifter