Karl Johansskolan
2C

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Marie Wireen

Redovisade uppgifter