Karl Johansskolan
2C

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Marie Wireen

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om återvinning. Om vad vad var och en kan göra själv för att spara på jordens resurser. Vad vi alla behöver tänka på. Vad alla jordens länder behöver samarbeta med. Från det lilla till det stor. Om vad vi behöver göra för att ta vara på vår planet. Alla är överens om att det är bra att återvinna men har insett att alla människor inte riktigt förstått att det inte bara är bra utan helt nödvändigt. Tack för ett bra insteg i dessa viktiga frågor. "

"Vi har talat kring återvinning och kring vad man som enskild kan göra. Att de val man gör får konsekvenser. V8 har återvunnit i hemmet och gemensamt. Vi har besökt en återvinningsstation , sett hur den hungerstrejk och återvunnit. "