Landamäreskolan
2c

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Beata Sandegård

Redovisade uppgifter