Skogskällan
2C

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Ellen Moquist

Redovisade uppgifter