Skärgårdsskolan
2C

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Ulrika Mattsson

Redovisade uppgifter