Skärgårdsskolan
2C

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Ulrika Mattsson

Redovisade uppgifter

"Klassen har pratat om återvinning och varför det är så viktigt att alla hjälper till! Enskilt eller tillsammans har elever skrivit och ritat en bild till återvinningskampanjen. Eleverna har sen röstat fram tre bidrag som de valt att lämna in till match 2 i Kartongmatchen."