Stenmoskolan
2B

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Christina Junås

Redovisade uppgifter

"Vi har arbetat med kartongmatchens material och sett filmer från UR om återvinning. Eleverna har i par eller liten grupp fått hitta på en sång, rap eller text om återvinning att redovisa för klassen. De har ritat olika kartongfigurer och skrivit vad kartongerna säger. När vi gick till återvinningen med våra kartonger spelade vi in en film som kan ses här ovan. I filmen syns våra kartongfigurer och eleverna läser eller sjunger sina sånger om återvinning. Hemma har eleverna jobbat hårt med att återvinna så mycket som möjligt av familjens kartonger. Större delen av klassen har återvunnit 100 % av familjens kartonger. "