Bo Skola
2B

Kommun: Lidingö stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Adam Vennersten

Redovisade uppgifter