Glasbruksskolan
2B

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Ida Fürst

Redovisade uppgifter

"Klassen arbetade i par och skapade en gemensam design. Sedan sattes alla bidrag upp och hela klassen fick sedan rösta fram tre bidrag. I bidrag nummer ett ville gruppen rita en fin bild på en ko samt skriva \"rädda djuren\", i bidrag nummer två så ville gruppen sätta fokus på de tre utrotningshotade djuren (tigern, havssköldpaddan och isbjörnen som vi har lärt oss mer om genom Kartongmatchen) och i bidrag nummer tre ville gruppen visa att det är nyttigt med mjölk! "

"Vi inledde lektionen med att prata om vikten av återvinning och att alla som återvinner är en slags hjältar. Vi pratade om olika material och såg på filmer och power points från Kartongmatchens hemsida. Efter det gick vi för att återvinna i skolans återvinningsrum. Där fick eleverna en mantel på sig och fick själva bestämma sitt eget superhjälte-namn. När de bestämt namn sa de \"Här kommer Pappershivaren (eller vilket namn de hade valt)\" och slängde olika skräp i rätt behållare. Det blev väldigt populärt. "

"Vi bestämde oss för att vi ville sprida budskapet att det är viktigt att återvinna till våra förskoleklasser här på skolan (cirka 90 elever). Vi började med att klassen brain stormade olika ideér kring hur man kan sprida budskapet, och klassen röstade sedan fram till tre av förslagen. Eleverna fick sedan själva välja vilket förslag de själva ville genomföra. En grupp skapade en egen Power point som handlade om vikten av återvinning. Efter den kampanjen så genomförde eleverna en lek där förskoleklass-barnen skulle välja en bit skräp och sedan kasta det i rätt behållare. En annan grupp skapade sin egen dockteater (se bild) som handlade om två djur som drack smoothie på stranden och sedan bara kastade iväg sina förpackningar. Då kom ugglorna och sa \"Stopp!\" och berättade att ingen får kasta skräp i naturen. Flera andra djur dök också upp och berättade om vikten av att ta hand om vår natur genom återvinning och att inte skräpa ner. Den tredje gruppen visade filmen från Kartongmatchens hemsida för förskoleklass-barnen och hade sedan skapat en frågesport kring det som filmen tog upp. På det här sättet så har vår klass nått ut med budskapet om vikten att återvinna till många barn och deras pedagoger! "