Vällingbyskolan
2B

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Ellen Moquist

Redovisade uppgifter