Klockarhagsskolan
2B

Kommun: Hällefors kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Malin Färninger

Redovisade uppgifter

""