Stenmoskolan
2b

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Maria Ilhan

Redovisade uppgifter