Årbyskolan
2B

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: frida billerud

Redovisade uppgifter