Boo Gårds skola
2B

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Sara Jackson Schelin

Redovisade uppgifter