Boo gårds skola
2B

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Amanda Wendelstig Markl

Redovisade uppgifter