Katrinebergsskolan
2B

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Magdalena Lundstedt Nordén

Redovisade uppgifter