Ålidhemsskolan
2B

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Anders Wörlén

Redovisade uppgifter