Ribbybergsskolan
2B

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Carolina Andersson

Redovisade uppgifter