Kvarnbäcksskolan
2b

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Felicia Stenberg

Redovisade uppgifter