Vilans skola
2b

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Valeria Chiara

Redovisade uppgifter