Söderfjärdsskolan
2A

Kommun: Vaxholms stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Ulrika Ståhl

Redovisade uppgifter