Uppsala enskilda skola
2b

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Ingela Hellman

Redovisade uppgifter