Strömskolan
2AB

Kommun: Marks kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 49 st

Pedagogens namn: Marica Nydahl

Redovisade uppgifter