Vaxmoraskolan
2A

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Caroline Lundmark

Redovisade uppgifter