Banerportsskolan
2A och 2B

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 55 st

Pedagogens namn: Kerstin Johansson

Redovisade uppgifter