Bo Skola
2A

Kommun: Lidingö stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Adam Vennersten

Redovisade uppgifter