Bergsgårdsskolan
2A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Charlotta Nätterdal

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om hur vi ska få fler att återvinna och målat mjölkkartonger. Sedan har vi röstat fram tre bidrag att skicka. I februari kommer vi att ha en utställning på skolan, då allas bidrag kommer att vara med."

"Vi har gått runt med klassen till alla återvinningsstationer i närområdet för att se var de finns. Där har vi pratat om var man ska slänga dryckeskartonger och även pratat om vad man lägger i de andra behållarna. Hemma har eleverna sorterat dryckeskartonger och lagt i återvinningen. Även i skolan har eleverna tagit hand om dryckeskartonger från matsalen och återvunnit dem. Tidigare har dessa kartonger hamnat i brännbart. Flera elever har självmant städat skolgården under rasterna och tagit med sig plast och kartong från skolan för att lägga det på återvinningsstationen. Vi har även besökt skolans återvinningsrum, där det dock inte finns någon behållare för pappersförpackningar och därför har de tagit med dem från skolan till återvinningsstationen närmast sina hem."