Bergsgårdsskolan
2A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Charlotta Nätterdal

Redovisade uppgifter