Bärbyskolan
2A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Emma Mårtensson

Redovisade uppgifter