Hagalyckebyskolan
2A

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Emma Östman

Redovisade uppgifter