Vällingbyskolan
2a

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Urban 1a

Redovisade uppgifter