Boo gårds skola
2A

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Amanda Wendelstig Markl

Redovisade uppgifter