Blackeberg grundskola
2a

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Lotta Nilsson

Redovisade uppgifter