Skattkärrsskolan
2A

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sofie Broberg

Redovisade uppgifter