Tullingebergsskolan
2A

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Isabella Othman

Redovisade uppgifter