Bergsgårdsskolan
2A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Malin Bergkvist

Redovisade uppgifter