Skärgårdsskolan
2A

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Karin Häggström

Redovisade uppgifter