Myrängen
2A & 2B

Kommun: Täby kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Sofie Cano Sjögren

Redovisade uppgifter