Björkhagens skola
2A, 2B, 2C, 2 D

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 100 st

Pedagogens namn: Lovisa Humbleklint

Redovisade uppgifter