Gylle skola
2A

Kommun: Borlänge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Melita Sakovic

Redovisade uppgifter