Nordhemsskolan
2A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Terese Franzén

Redovisade uppgifter

"Eleverna har arbetat i små grupper och målat förslag till mjölkkartongen. Sedan röstade vi fram tre favoriter som vi här skickar in som vårt tävlingsbidrag. "

"Vi gick till vår närmsta återvinningscentral och sorterade återvann. Vi tog bilder och sedan valde vi tillsammans ut en bild som vi klippte ut, klistrade på papper och målade kring. Vi pratade om vad kartongerna säger när det blir återvunna och skrev det i pratbubblor. Eleverna arbetade i par. "

"Vi har gjort flygblad. Vi pratade om hur vi kan nå fram vårt budskap på bästa sätt och vart det finns mycket människor. När vi var klara med flygbladen sattes en del upp i vår matsal och en del barn tog hem sina flygblad och delade ut/ satte upp på anslagstavlor i staden. "