Skuru skola
2a

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Elisabeth Larsson

Redovisade uppgifter