Storängsskolan
2A

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Sara Hultberg

Redovisade uppgifter