Skuru skola
2a

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Elisabeth Larsson

Redovisade uppgifter

"Åk 2 på Skuru skola i Nacka har skrivit och ritat förslag till en reklamkampanj på mjölkpaket. Eleverna har varit mycket engagerade och fått med varför vi ska återvinna mera, förslag på hur vi ska göra och på vilket sätt återvinning är bra för vår miljö. "

"Åk 2 på Skuru skola i Nacka har undersökt hur man återvinner dryckeskartonger, kläder och andra saker. Eleverna har berättat för varandra i klassen och alla har gjort en bild på hur de återvinner."

"Åk 2 på Skuru skola i Nacka har skrivit och målat spridningskort som vi satt ihop till ett kollage i skolan, se bilden. Eleverna har också gjort spridningskort som de tagit med hem för att sprida i familjen och bland grannar. Några har också bett sina föräldrar att ta med korten till sina arbetsplatser. Uppfinningsrikedomen har varit stor. Föräldrar har t ex visat korten då de haft digitala möten på sina arbetsplatser och arbetskamraterna har lovat att sprida elevernas budskap vidare :)"