Skärgårdsskolan
2a

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Britt-Inger Lundén

Redovisade uppgifter