Vilans skola
2A

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Cecilia Sadleir

Redovisade uppgifter