Landamäreskolan
2A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Ellinor Adrian

Redovisade uppgifter