Vilans skola
2A

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Cecilia Sadleir

Redovisade uppgifter

"I grupper om 4 har eleverna fått diskutera vad vuxna kan behöva läsa för att förstå att det är viktigt att återvinna. I par fick de sedan designa sina mjölkpaket."

""

"Vi har tillverkat planscher och satt upp i de närliggande mataffärerna. En med texten \"Glöm inte att återvinna dina dryckeskartonger\" som vi satt vid ingången av butiken samt två stycken med texten \"Tack för att du pantar! Glöm inte att också återvinna dina dryckeskartonger\" som vi satt vid pantmaskiner."