Skärgårdsskolan
2 E

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Emma Lundqvist

Redovisade uppgifter