Skärgårdsskolan
2 C

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Maria Johansson

Redovisade uppgifter