Årbyskolan
2 A

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: frida billerud

Redovisade uppgifter

"Vi pratade om kampanjen tillsammans, pratade om vad en kampanj är och eleverna kom tillsammans med förslag till vad man kan skriva. Eleverna arbetade enskilt men fick tips av varandra."

"VI har samlat dryckeskartonger. Vi har pratat om vad återvinning är. Vad är begreppet, hur man gör och varför det är viktigt och vad man kan återvinna. Vi har även pratat om de utrotningshotade djuren och hur de påverkas av att vi inte återvinner rätt. Vi gjorde quiz och det tyckte alla var roligt. Vi har även lyssnat på drill och drull."