Friggaskolan
2

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 48 st

Pedagogens namn: Bim Ekeblad

Redovisade uppgifter