Innertavle skola
2

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Susanne Höök

Redovisade uppgifter

"Eleverna har i par, fått rita en bild till ett kartongomslag. Vi lottade sedan fram 3 förslag. "

"Vi har sett på filmer om återvinning och samtalat i klassen. Vi promenerade till närmsta återvinningsstation där vi återvann dryckesförpackningar. Vi har under två veckor hjälpt till att återvinna dryckesförpackningar hemma."