Sörmjöle Skola
2

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Olivia Säfvenberg

Redovisade uppgifter