Ramsele skola
2-3b

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Jenny Brorsson

Redovisade uppgifter