Maria Montessoriskolan
2

Kommun: Lunds kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Emma Tomasson

Redovisade uppgifter