Alexandraskolan
Klass 2-3

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Susanne Adrell

Redovisade uppgifter