Ribbyskolan
2

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 45 st

Pedagogens namn: Camilla Söderlund

Redovisade uppgifter