Södra Skolan AB
2

Kommun: Kalmar kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Lina Kristiansson

Redovisade uppgifter