The English School
1LA

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Laura Adamsson

Redovisade uppgifter