The English School Gothenburg
1LA

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Laura Adamsson

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat mycket om återvinning och vad som kommer göra folk att börja/öka deras återvinning. Barnen tyckte det var viktigt att framgöra idén att det är kul att återvinna! Vi har pratat mycket om ämnet och hur man måste reduce, reuse and recycle."

"Barnen har involverat hela familjen och återvunnit hemma. Vi har pratat mycket om olika material och vad händer till det som inte återvinns. Barnen har till och med börjat går ut och plocka skräp på rastiden för att kunna återvinna så mycket så möjligt! "

"Vi gjorde en Peaceful Prostest runt det locala området. Barnen gjorde affischer och hade en ramsa som de sjöng medan vi gick. Många folk ville veta vad vi gjorde och vi fick jättemycket positiv feedback from de vi träffade. Barnen tyckte att det var så roligt och spännande och ville så gärna sprida budskapet om återvinning. Vi har fått mycket positiv feedback från föräldrarna också. "